Węglowodory alifatyczne

Chemia jest bardzo ciekawym tematem. Coraz więcej osób zaczyna się interesować tą tematyką z prostego względu. Dzięki wiedzy z zakresu chemii będą oni mogli znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę w różnego rodzaju fabrykach i ośrodkach przetwarzających i wytwarzających różne materiały syntetyczne oraz chemiczne. Nie sposób sobie wyobrazić technologa w zakładzie produkującym nawozy chemiczne, który nie ma pojęcia o zagadnieniach z branży chemicznej. Dzięki takiej wiedzy może bez problemu odnaleźć się w każdej firmie, która zajmuje się produkcja chemicznych środków ochrony roślin czy tekstyliów np. wykorzystywanych do produkcji odzieży, czy innych produktów.

Jednym z takich ciekawych związków chemicznych, które zdobywają coraz większą popularność w przemyśle, są węglowodory alifatyczne. Aby dokładniej przybliżyć, czym są węglowodory alifatyczne, warto przypomnieć, czym są węglowodory. Są to związki chemiczne składające się wyłącznie z atomów węgla oraz wodoru – stąd też pochodzi ich nazwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę ich budowę oraz połączenia podzielić je możemy na węglowodory łańcuchowe zwane alifatycznymi, oraz węglowodory pierścieniowe nazywane w chemii węglowodorami cyklicznymi. W zależności od wiązań, jakie występują pomiędzy atomami węgla, węglowodory alifatyczne dzielimy na węglowodory nasycone oraz nienasycone.

Niewiele osób wie, że węglowodory w zależności od ilości węgla w cząsteczce mogą zmieniać swój stan skupienia. Tak więc węglowodory z mniejszą ilością cząsteczek węgla są gazami np. metan, węglowodory zawierające od 5 do piętnastu atomów węgla są cieczami np. benzyna. Powyżej piętnastu atomów węgla w węglowodorze powoduje, że staje się on ciałem stałym.

Dzięki odkryciu i umiejętności przetwarzania węglowodorów ludzkość zyskała bardzo wiele materiałów i środków, które pozwalają nam na lepsze życie i bardziej wydajną pracę. Dzięki węglowodorom mamy paliwa stałe oraz gazowe, materiały chemiczne i czyszczące. Wszystko dzięki tym niewielkim cząsteczkom węgla oraz wodoru.